شرح نحوه سفارش و تحویل پروژه ها

[ts_logos_slider rows=”1″ categories=”977″ active_link=”1″ show_nav=”1″ auto_play=”1″]

مــــراحــل ســــفــــارش پــــروژه هــــا

نــحوه ثبت ســفارش پروژه ها توسط شــرکت مهراز بــیوراما

[ts_feature style=”feature-vertical” img_id=”904″ excerpt=”اطـلاعات پروژه ی مـورد نـظر که به صـورت تـصویر ، فـایل اتـوکد ،فایـل تریدی مکس و … را به آدرس ایمیل ما mehraz.biorama@gmail.com ارسال کنید . با ما در ارتباط باشید و بعد یا قبل از ارسال تماس بگیرید .” target=”_self”][ts_feature style=”feature-vertical” img_id=”905″ excerpt=”پـروژه ی شما بـا تـوجه بـه تـوضیحات و اطلاعاتی کـه بـه مـا می دهید بررسی شده و طبق آن قیمت به شما اعلام می گردد .” target=”_self”][ts_feature style=”feature-vertical” img_id=”908″ excerpt=”پس از توافق ، مبلغی به عنوان پیش پرداخت دریافت و پس از آن کار بر روی پروژه شما آغاز می گردد .” target=”_self”][ts_feature style=”feature-vertical” img_id=”909″ excerpt=”طـی مــراحل انجام پروژه به شما نمونه ای از کارتان داده شده تا اگر ایرادی در کار باشد برطرف گردد .” target=”_self”][ts_feature style=”feature-vertical” img_id=”910″ excerpt=”پـس از اتمام پروژه نمونه ی نهایی کار که لوگوی شرکت ما روی آن می باشد به شما نشان داده شده تا از درستی و اتمام کار اطمینان حاصل گردد و پس از تسویه ی کامل ما پروژه ی نهایی را برای شما به صورت اینترنتی ارسال خواهیم کرد.” target=”_self”]

توجه : اگر فایل های پروژه ی شما قابل آپلود بر روی اینترنت نباشد ، ما آن را برای شما با پیک ارسال خواهیم کرد و یا شما آن را به صورت حضوری دریافت خواهید کرد.

  

یک امتیاز مهم در مهراز بیوراما :

  

طی مراحل انجام پروژه نسبت به پروژه شما تعدادی تست رندر داده می شود تا پروژه با کیفیت و به درستی انجام گردد و تا زمان جلب رضایت شما این روند ادامه دارد.